QSS Gen 3 Secure Cloud

Follow us:

Treća generacija sigurne QSS cloud infrastrukture

QSS je kreirao novu cloud infrastrukturu i poslovnu platformu koja vam donosi više sigurnosti, mnogo veću vrijednost ali i bolju dostupnost egistencijalno bitnih tehnoloških rješenja za domaće organizacije od strane domaćeg davaoca IT resursa i rješenja.

  • Dodatna vrijednost

QSS kao solution provider, sa QSS Gen 3 Secure Cloudom, želi se udaljiti od generičkih Cloud servisa i ponuditi svoje znanje i iskustvo u razvoju aplikacija i pružanju IT profesionalnih servisa kao dodatnu vrijednost našim Cloud korisnicima. QSS je u proteklih 20+ godina uspješno implementirao 1000+ projekata za 500+ organizacija u zemlji i svijetu.

  • Dodatna sigurnost

Lokalni Cloud servisi moraju biti jednako ili više sigurni nego globalni. QSS Gen 3 Secure Cloud je lociran u dva ISO-27001 i Cisco certificirana data centra u Sarajevu, neovisna, sa redundantnim konekcijama na internet i napajanjem. Po uzoru na Google i Microsoft uvedena je multifaktor autentifikacija (MFA) za servise u QSS Gen 3 Secure Cloud-u. Sav transport i pohrana podataka u i iz QSS Gen 3 Secure Cloud-a su enkriptovani military grade enkripcijskim ključevima.

  • Dodatna relevantnost

COVID-19 pandemija je pokazala da moramo biti sposobni unutar zemlje obezbijediti ključne resurse potrebne za normalno funkcionisanje ekonomije i društva. QSS, kroz svoju treću generaciju Secure Cloud platforme i usluge, upravo ide u tom smjeru. Značajno smo povećali kapacitete našeg Clouda kako bismo mogli trenutno i u narednom periodu zadovoljiti sve potrebe naših klijenata za Cloud servisima unutar BiH.

Please fill in your details to receive the solution brochure: