MENU

Digitalna transformacija

Dobro došli u digitalno doba!

Da bi ostale kompetitivne u novom, digitalnom poslovnom okruženju, u kojem tehnologija postaje sve dominantniji pokretač modernih poslovnih modela, kompanije su primorane da uznapreduju od starih poslovnih modela te se digitalno transformiraju.


Digitalna transformacija predstavlja proces poslovne transformacije, unutar koje Vaša organizacija usvaja nove poslovne modele, digitalizira i ubrzava svoje poslovne aktivnosti, kako bi se u potpunosti iskoristile poslovne prilike kreirane digitalnim tehnologijama. Ona Vašoj organizaciji donosi bolje operativne performanse, povećanu agilnost i profitabilnost, inovativnost i privrženije kupce.

QSS-ova misija je da Vašu organizaciju tehnološki osposobi da brzo i bezbolno prođe kroz proces digitalne transformacije, te tako što brže i efikasnije ostvari svoje poslovne ciljeve. Kreirajući IT rješenja prilagođena Vašim jedinstvenim potrebama, QSS Vam omogućuje da pojednostavite kompleksne poslovne aktivnosti, kreirate i implementirate nove poslovne modele te na taj način zadovoljite rastuće digitalne potrebe Vaših klijenata i ostvarite prednost nad konkurentima.

QSS je do sada uspješno realizirao niz projekata, u okviru kojih je organizacijama iz različitih sektora omogućio da se digitalno transformiraju te unaprijede svoje operativne i poslovne modele, a neki od njih su predstavljeni u nastavku.

eDnevnik

„Razlog uvođenja el. dnevnika u osnovne škole u Kantonu Sarajevo je prije svega povećanje komunikacije između nastavnika i roditelja. Do sada smo imali komunikaciju uglavnom putem realizacije roditeljskih sastanaka i informacija koje su se održavale u školama. Danas imamo mogućnost da roditelji putem aplikacije svakodnevno dobivaju informaciju o učenju i vladanju njihove djece u školama.“„Želja nam je da korištenjem elektronskog dnevnika olakšamo rad nastavnicima i povećamo objektivnost pri ocjenjivanju. Nastavnici sada imaju mogućnost da dosta lakše vrednuju učenje i vladanje učenika u školama, a s druge strane nemaju mogućnost za neobjektivno ocjenjivanje, uzimajući u obzir da sa elektronskim dnevnikom uvid u ocjenjivanje imaju direktor škole, stručni radnici kao i svi roditelji. Na ovaj način se izbjegava mogućnost da se ocjene prepravljaju, te da se tako povećava prolaznost učenika.“

VET-LIMS

„Na godišnjem nivou, preko 100.000 laboratorijskih materijala i uzoraka dolazi u petnaest laboratorija koje djeluju u okviru Veterinarskog instituta. U suradnji sa QSS-om, Veterinarski fakultet je za cilj imao da kreira informacijski sistem koji će menadžmentu ove institucije pomoći da na efikasniji, brži i racionalniji način upravlja sa zaprimljenim podacima.“

„Uz VET-LIMS platformu, korisnici su dobili potpun pregled situacije te njima relevantnih istraživanja, od ulaska uzorka u laboratoriju, do rezultata istraživanja. Na ovaj način, Veterinarski fakultet je stekao uvjete da značajno umanji broj prethodno potrebnih administrativnih procedura, olakša rad uposlenicima te ubrza interne procese; što je u konačnici dovelo do boljeg planiranja aktivnosti i raspodjele finansijskih resursa.“

„VET-LIMS je doveo i do povećanja transparentnosti, s obzirom da su klijenti dobili mogućnost da pristupe podacima i operacijama direktno vezanim uz uzorke dostavljene s njihove strane, te je tako uz direktan pristup bazi podataka, Veterinarski fakultet u Sarajevu je postao jedina institucija u BiH, pa i u regiji, koja nudi ovakav vid suradnje.“Ukoliko poslujete na zastarjelom poslovnom modelu, morate biti svjesni da je pitanje vremena, kada će Vas uz korištenje inovativnijeg pristupa poslovanju ili uz pametnije korištenje tehnologije, nadvladati jedan od pametnijih i bržih konkurenata, te na taj način i preuzeti Vaše tržište. Ne dozvolite da budete jedna od ovih kompanija!

© 2016 QSS Sarajevo. Sva prava pridržana.