MENU

Razvoj softvera

Internet of Things

Internet of Things

Internet of Things (IoT) or M2M predstavlja značajan porast u broju i tipovima uređaja koji su međusobno povezani, kao i povezani sa Cloud-om. Glavna IoT tržišta su: zdravstveni sistem, sistem transporta, energetski sektor, siguronosni sektor, prodajni sektor, industrijska automatizacija, kontrola, kućna kontrola, agrikultura, itd. 

Efikasniji biznis modeli su od velikog značaja za bolju kompetitivnost na tržištu. QSS nudi IoT rješenja najviše kvalitete, u skladu sa tržišnim zahtjevima i trendovima. Naša platforma, zajedno uz naše custom-made aplikacije, nam omogućava da mjerimo i uređujemo različite parametre. QSS nudi IoT servise unutar "Servis kao Usluga" Cloud servis modela u našem data centru. Aplikacija je održavana od strane QSS-a u Cloud-u, dok s druge strane, klijenti imaju pristup aplikacijskim servisima putem računara, tableta, pametnog telefona, kao i drugih uređaja. QSS-ova Web bazirana samouslužna kontrolna ploča, omogućuje korisniku kontrolu nad svim aspektima aplikacije, kao i nad korisnicima. Također, postoji i mogućnost apliciranja IoT rješenja u klijentovim prostorijama, pod uslovom da postoji potrebni serveri, prostor za pohranu podataka kao i mrežna infrastruktura. 

Kome je potrebna IoT platforma?

QSS Internet-of-Things platforma može biti implementirana u svim industrijama. Sa dotičnom tehnologijom, možete otkrite nove izvore prhoda, povećati vašu agilnost, te istovremeno i smanjiti troškove. 

QSS je razvio četiri aplikacije za prethodno spomenute platforme, koje se prigodno mogu aplicirati u većini industrija: 

Platform

U slučaju da prethodno spomenuta rješenja nisu ono što trebate, QSS može efikasno razviti rješenje na IoT platformi, koja će adekvatno ispuniti Vaša očekivanja, kao i riješiti Vaše poteškoće. 

© 2016 QSS Sarajevo. Sva prava pridržana.