MENU

Razvoj softvera

QSS BulkSMS Server

QSS BulkSMS Server

BulkSMS Server je QSS-ova aplikacija koja Vam omogućava masovno slanje SMS poruka prema svim GSM mrežama unutar i izvan BiH.

QSS BulkSMS podržava:

Platform

Kome je potreban QSS BulkSMS Server?

QSS BulkSMS Server je potreban kompanijama koje žele da komuniciraju sa velikim brojem korisnika putem SMS-a. Jednostavno, pouzdano, brzo i sigurno prenesite Vašu poruku velikom broju Vaših korisnika putem SMS poruke.

Prednosti QSS BulkSMS Servera?

Jednostavno upravljanje

Upravljanje bazom pretplatnika i slanje SMS poruka putem različitih marketinških kanala.

Preglednost

Alfanumerički brojevi pošiljaoca.

Monitoring

Potvrde o isporuci poruka i pregled svih ulazno-izlaznih SMS poruka.

Fleksibilnost

Import velikog broja telefonskih brojeva i odgođeno slanje SMS poruka.

© 2016 QSS Sarajevo. Sva prava pridržana.