MENU

Reference

Neka i Vaša kompanija raste uz naše usluge!

Dio klijenata koji su nam ukazali povjerenje: 

 


Agencija za javne nabavke 

Bosnalijek d.d.

Bošnjački Institut

Coca-Cola HBC B-H d.o.o.

European Commission to BIH

KJKP Sarajevogas d.o.o.

Mikro Aldi

Office of Defense Cooperation

OHR

Opresa d.d.

Porezna Uprava FBiH

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

ProCredit Bank d.d. Sarajevo

PSOTC

Regional Cooperation Council

RIVA d.o.o.

Volksbank BH d.d.

VSTV BiH


MKO Sunrise


Fabrika Duhana Sarajevo

JP NIO Službeni list BiH

OHR

PSOTC

Agencija za javne nabavke 

Agencija za policijsku podršku

Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje

Agencija za privatizaciju u FB

Agencija za razoj obrazovanja

Agencija za statistiku BiH

Agrolink Center d.o.o.

Alpine Investment d.o.o. Saraj

ARS-CREATIVA d.o.o.

AV COM d.o.o.

City Group d.o.o.

Connectum d.o.o.

CroBox d.o.o.

EUFOR/NHQ Camp

Fabrika Duhana Sarajevo

FIRMA Sarajevo

GfK BH d.o.o.

Granična Policija BiH

Info Studio

Islamska zajednica u BiH

Javno tužilaštvo BD BiH

JDG - CIN

JU Dom zdravlja KS

Komisija za VP FBiH

Media Intelligence Agency d.o.

Megatrend d.o.o.

MITA Group d.o.o. Sarajevo

OHR

Opresa d.d.

Porezna Uprava FBiH

Predsjedništvo BiH

Raiffeisen BANK D.D.

Raiffeisen LEASING d.o.o.

RAK

Sarajevo Graduate School of Business

SK Tradeing d.o.o.

Systematica d.o.o.

TACSO Regional office

Tehnograd d.o.o.

Tužilaštvo BiH

Udruženje sudija BiH

Ured potpredsjednika FBiH

Ured za reviziju institucija u FBiH

Ured za veterinarstvo BiH

USAID Enterprise Energy Effice

Vlada Brčko Distrikta

VSTV BiH

Zvuk i slika s.t.r.

Dr. Nidžara Abadžić

Vino i Čokolada diVina d.o.o. Sarajevo

Eurorent doo

Federalno ministarstvo zdravstva

Gong d.o.o. Sarajevo

Tim Systems

Restoran mala kuhinja

Pi Consulting

Spin d.o.o. Tuzla

Pi Consulting d.o.o.

Volksbank BH


BH Telecom 


EUSR

Fabrika Duhana Sarajevo

Granična Policija BiH

Javno Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH

JDG - CIN

JP NIO Službeni list BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Ministarstvo vanjskih poslova

OHR

Predsjedništvo BiH

Raiffeisen BANK D.D.

RAK

Udruženje sudija BiH

Ured koordinatora za reformu javne uprave

Ured za reviziju institucija u FBiH.

Ured za reviziju institucija BiH

Vijeće ministara BiH

Vlada Brčko Distrikta - Pravosudna komisija

Vlada Brčko Distrikta

VSTV BiH


Agencija za osiguranje depozita

Agencija za privatizaciju u FB

Agencija za statistiku BiH

Alpine Rudnik krečnjaka Lapišn

Barpeh d.o.o.

Biro Zelene Karte BiH

BOR banka d.d. Sarajevo

Bošnjački Institut

Centralna Banka BiH

East West Management Institute - Just

Institut za akreditiranje BiH

JDG - CIN

JP Elektroprivreda BiH d.d. 

Mikro Aldi 

Ministarstvo odbrane BiH

Obavještajno-sigurnosna agencija

Predstavništvo Njemačke privrede u BiH

Privredna Banka Sarajevo D.D.

PSOTC

RAK

REAP-AEAI

Regional Cooperation Council

RIVA d.o.o.

Tondach BiH d.o.o.

Tonrad elektronik d.o.o.

Una Consulting d.o.o.

Ured registara

Ured za reviziju institucija u FBiH

Ustavni sud Federacije BiH

Vanjskotrgovinska komora BiH

Vermont d.o.o.

Vlada Brčko Distrikta

VSTV BiH

Zavod za kontrolu lijekova BiH


Centralna izborna komisija BiH

JDG - CIN

Nezavisne novine d.o.o.

Opresa d.d.

Porezna Uprava FBiH

Predsjedništvo BiH

PSOTC

Ured za reviziju institucija u FBiH.

UTIC


Centralna izborna komisija BiH


ASA Auto d.o.o.

BH Telecom d.d. Sarajevo

Bosnalijek d.d.

Centralna Banka BH

Centralna izborna komisija BiH

Chemonics Int. 

European Comission to BiH

Fabrika Duhana Sarajevo

Hidrogradnja d.d.

Office of Defense Cooperation

Opresa d.d.

Porezna Uprava FBiH

Procredit Bank d.d. Sarajevo

Raiffeisen Bank d.d.

Raiffeisen Leasing d.o.o. 

RAK

Riva d.o.o.

UNDP Bosnia & Herzegovina

Ured za reviziju institucija u FBiH

UTIC

Vlada Brčko Distrikta - Pravosudna komisija

Vlada Brčko Distrikta

© 2016 QSS Sarajevo. Sva prava pridržana.