MENU

Reference

Dio klijenata koji su nam ukazali povjerenje

 


Agencija za javne nabavke 

Bosnalijek d.d.

Bošnjački Institut

Coca-Cola HBC B-H d.o.o.

European Commission to BIH

KJKP Sarajevogas d.o.o.

Mikro Aldi

Office of Defense Cooperation

OHR

Porezna Uprava FBiH

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Regional Cooperation Council

RIVA d.o.o.

Sberbank BH d.d.

VSTV BiH


MKO Sunrise


Fabrika Duhana Sarajevo

JP NIO Službeni list BiH

OHR

Agencija za javne nabavke 

Agencija za policijsku podršku

Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje

Agencija za privatizaciju u FB

Agencija za razoj obrazovanja

Agencija za statistiku BiH

Agrolink Center d.o.o.

ASBIS d.o.o.

City Group d.o.o.

Connectum d.o.o.

CroBox d.o.o.

EUFOR/NHQ Camp

Fabrika Duhana Sarajevo

FIRMA Sarajevo

GfK BH d.o.o.

Granična Policija BiH

Info Studio

Islamska zajednica u BiH

Javno tužilaštvo BD BiH

CIN

JU Dom zdravlja KS

Komisija za VP FBiH

MITA Group d.o.o. 

OHR

Porezna Uprava FBiH

Predsjedništvo BiH

Raiffeisen BANK d.d.

Raiffeisen LEASING d.o.o.

RAK

Sarajevo Graduate School of Business

SK Tradeing d.o.o.

TACSO Regional office

Tehnograd d.o.o.

Tužilaštvo BiH

Udruženje sudija BiH

Ured potpredsjednika FBiH

Ured za reviziju institucija u FBiH

Ured za veterinarstvo BiH

USAID Enterprise Energy Effice

Vlada Brčko Distrikta

VSTV BiH

Zvuk i slika d.o.o.

Dr. Nidžara Abadžić

Vino i Čokolada diVina d.o.o.

Eurorent d.o.o.

Federalno ministarstvo zdravstva

Gong d.o.o. 

Tim System d.o.o.

Restoran "Mala kuhinja"

Spin d.o.o. Tuzla

Pi Consulting d.o.o.

Sberbank BH


BH Telecom 


Fabrika Duhana Sarajevo

Granična Policija BiH

Javno Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH

CIN

JP NIO Službeni list BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Ministarstvo vanjskih poslova

OHR

Predsjedništvo BiH

Raiffeisen BANK D.D.

RAK

Udruženje sudija BiH

Ured koordinatora za reformu javne uprave

Ured za reviziju institucija u FBiH

Ured za reviziju institucija BiH

Vijeće ministara BiH

Vlada Brčko Distrikta - Pravosudna komisija

Vlada Brčko Distrikta

VSTV BiH


Agencija za osiguranje depozita

Agencija za privatizaciju u FBiH

Agencija za statistiku BiH

Barpeh d.o.o.

Biro Zelene Karte BiH

Bošnjački Institut

Centralna Banka BiH

East West Management Institute 

CIN

JP Elektroprivreda BiH d.d. 

Mikro Aldi 

Ministarstvo odbrane BiH

Obavještajno-sigurnosna agencija

Predstavništvo Njemačke privrede u BiH

Privredna Banka Sarajevo d.d.

RAK

REAP-AEAI

Regional Cooperation Council

RIVA d.o.o.

Tondach BiH d.o.o.

Una Consulting d.o.o.

Ured registrara

Ured za reviziju institucija u FBiH

Ustavni sud FBiH

Vanjskotrgovinska komora BiH

BLOK d.o.o.

Vlada Brčko Distrikta

VSTV BiH

Zavod za kontrolu lijekova BiH


Centralna izborna komisija BiH

CIN

Nezavisne novine d.o.o.

Porezna Uprava FBiH

Predsjedništvo BiH

Ured za reviziju institucija u FBiH

Vlada Brčko Distrikta

iNovine

Fabrika Duhana Sarajevo d.d.

ASA Banka d.d.

Federalno ministarstvo finansija 


Centralna izborna komisija BiH


BH Telecom d.d. 

Bosnalijek d.d.

Centralna Banka BiH

Centralna izborna komisija BiH

Europska komisija BiH

Fabrika Duhana Sarajevo d.d.

Office of Defense Cooperation

Porezna Uprava FBiH

Procredit Bank d.d. Sarajevo

Raiffeisen Bank d.d.

Raiffeisen Leasing d.o.o. 

RAK

Riva d.o.o.

UNDP Bosnia & Herzegovina

Ured za reviziju institucija u FBiH

Vlada Brčko Distrikta - Pravosudna komisija

Vlada Brčko Distrikta

© 2016 QSS Sarajevo. Sva prava pridržana.