MENU

Razvoj softvera

SMS VAS Server

SMS VAS Server

SMS Value Added Service Server je QSS-ova aplikacija koja Vam omogućava primanje korisničkih zahtjeva i periodično obavještavanje korisnika putem SMS-a. SMS Value Added Service (VAS) baziran je na PUSH i PULL servisima.

PUSH bazirani servisi Vam pružaju mogućnost periodičnog slanja informacija za koje je korisnik izrazio interesovanje. PULL bazirani servisi Vam omogućavaju da šaljete zahtjev sa svog mobilnog uređaja na premium SMS broj do aplikacije koja zauzvrat šalje odgovor sa traženim informacijama.

QSS VAS Server podržava:

Platform

Kome je potreban SMS VAS?

Upotreba SMS servisa kontinuirano raste, zbog njihove jednostavnosti, brzine i sigurnosti. S obzirom na veliki doseg i pažnju koju ovaj vid komunikacije ima, SMS se može klasificirati kao veoma zanimljiv alat za komunikaciju. SMS VAS omogućava razvoj sljedećih aplikacija:

Platform

Prednosti QSS SMS VAS-a?

Dvostrana komunikacija

QSS SMS VAS platforma podržava prijem, pohranu i slanje SMS poruka uz pomoć SMPP 3.4 protokola.

Cloud ready

Platforma može biti implementirana u QSS Cloud, što Vam omogućava smanjenje troškova potrebnih za infrastrukturu i korištenje ovog servisa.

Jednostavan interface

Jednostavan interface omogućava pregled svih ulazno-izlaznih SMS poruka, konfiguraciju SMS aplikacija (SMS Collector, ankete, kvizovi itd.), upravljanje bazom korisnika, kao i provjeru statusa SMPP konekcija prema jednom ili više SMS centara.

© 2016 QSS Sarajevo. Sva prava pridržana.