Digital Transformation with Success

(1-on-1 sastanci omogućavaju da tokom konferencije privatno razgovarate sa predstavnikom jedne ili više nabrojanih kompanija)Napomena:
Event Digital Transformation with Success je invitation-only, što znači da samo osobe koje su na vlastitu email adresu primile elektronsku pozivnicu mogu izvršiti registraciju i učestvovati na eventu. Pozivnica nije prenosiva na druge osobe!


Hvala na razumijevanju.


Pošalji registraciju