MENU

Vijesti

Ne propustite najnovije vijesti o našoj kompaniji! Pratite nas na Facebooku i LinkedInu!

26.06.2015.

Dokapitalizacija Vakufske banke dd i razvoj novih servisa

Nakon što je dana 08.06.2015. godine uspješno okončana 9. emisija dionica Vakufske banke dd Sarajevo, u okviru koje su dioničari Banke izvršili dokapitalizaciju sa dodatnih 6 miliona KM, dionički kapital Banke je povećan na 22.503.900,00 KM raspoređenih na 596.104 redovnih i 4.000 povlaštenih dionica. Ovom korporativnom akcijom Vakufska banka dd Sarajevo je učvrstila i poboljšala osnovne neophodne bankarske parametre propisane od strane Agencije za bankarstvo FBiH, a dioničari su iskazali potpunu opredjeljenost da se Banka nastavi jačati u pravcu ispunjenja zacrtanog cilja, te da postane vodeća banka u vlasništvu domaćih investitora.

Uporedo sa jačanjem kapitalne pozicije, menadžment Banke u saradnji sa Nadzornim odborom poduzima operativne aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete postojećih i implementacije novih bankarskih servisa namijenjenih pružanju najkvalitetnijih usluga svojim klijentima.

U skladu sa ovim u Sarajevu je potpisan Ugovor o strateškoj saradnji Vakufske banke dd Sarajevo i QSS d.o.o. Sarajevo na polju implementacije najnovije ICT infrastrukture, razvoja novih bankarskih servisa, te apliciranja agilnih tehničkih procesa kao fundamentale potpore poslovanju moderne banke. Za brz, siguran, dugoročan te troškovno efikasan razvoj nove infrastrukture Vakufska banka i QSS su izabrali vodeću svjetsku ICT kompaniju Cisco Systems, lidera sistema za procesiranje, sigurnost i razmjenu informacija.

 


Vakufska banka

 


Direktor kompanije QSS gospodin Isan Selimović je nakon potpisivanja ovog značajnog ugovora izjavio: “Presretni smo što nastavljamo saradnju sa domaćim kompanijama i investitorima na ovako značajnim projektima za lokalnu ekonomiju, gdje smo u mogućnosti sa lokalnim znanjem, resursima i inovacijama kreirati dugoročne nove vrijednosti kako za lokalno tako i za regionalno i svjetsko tržište. Mislim da bi se i druge organizacije u zemlji neovisno od zemlje porijekla kapitala trebale na ovaj način otvoriti prema domaćim kompanijama i sa njima skupa pomoći u dizanju i razvoju domaće ekonomije.”

Direktor Vakufske banke dd Sarajevo gospodin Mirzet Ribić je izjavio: „Vakufska banka dd Sarajevo kao domaća banka svoju strategiju gradi na jačem fokusu finansiranja građana BiH, malih i srednjih preduzeća kao i pružanju finansijskih usluga zasnovanih na modernim tehnologijama. Za realizaciju zacrtanih planova i ciljeva od velike važnosti, u današnjim tržišnim uslovima, vidimo potrebu da se unutar bh. privrede ostvaruje saradnja i gradi pozitivna atmosfera u promociji uspješnih bh. preduzeća. Sektor informatičke tehnologije kao jedan od značajnih sektora bh. privrede treba biti predmet ovakvih nastojanja i unapređenja. Realizacijom ove saradnje omogućujemo uvođenje moderne tehnologije u naše poslovanje, a našim klijentima osiguravamo jeftinije, sigurnije, fleksibilnije i brže poslovanje sa našom Bankom.“

Potpisivanjem ovog ugovora i uspostavljanjem partnerske saradnje sa renomiranim kompanijama QSS i Cisco Systems stvorene su pretpostavke da na bazi strateških ciljeva njenih vlasnika, Vakufska banka poslovnim i privatnim korisnicima na novoj platformi ponudi standardne kao i nove bankarske usluge jedinstvene na tržištu BiH, a sve u skladu sa modernim poslovnim modelima i metodologijama u bankarskom sektoru na potpuno zadovoljstvo njenih brojnih korisnika usluga.

© 2016 QSS Sarajevo. Sva prava pridržana.