QSS GEN 3SECURE CLOUD

Zaštitite vaše poslovanje uz QSS Gen 3 Secure Cloud.

QSS je kreirao novu Cloud infrastrukturu i poslovnu platformu koja vam donosi više sigurnosti, mnogo veću vrijednost ali i bolju dostupnost egistencijalno bitnih tehnoloških rješenja za domaće organizacije od strane domaćeg davaoca IT resursa i rješenja.

COVID-19 pandemija je pokazala da moramo biti sposobni unutar zemlje obezbijediti ključne resurse potrebne za normalno funkcionisanje ekonomije i društva. QSS, kroz svoju treću generaciju Secure Cloud platforme i usluge, upravo ide u tom smjeru. Značajno smo povećali kapacitete našeg Clouda kako bismo mogli trenutno i u narednom periodu zadovoljiti sve potrebe naših klijenata za cloud servisima unutar BiH. QSS Gen 3 Secure Cloud je lociran u dva ISO-27001 i Cisco certificirana data centra u Sarajevu, neovisna, sa redundantnim konekcijama na internet i napajanjem. Po uzoru na Google i Microsoft uvedena je multifaktor autentifikacija (MFA) za servise u QSS Gen 3 Secure Cloud-u. Sav transport i pohrana podataka u i iz QSS Gen 3 Secure Cloud-a su enkriptovani military grade enkripcijskim ključevima.

Preuzmite QSS Gen 3 Secure Cloud brošuru i upoznajte se sa našim proizvodima i uslugama.

Hvala!Brošuru ćete uskoro dobiti na dostavljenu e-mail adresu.


Can't send form.

Please try again later.

We Partner with the World's Most Respected Companies

Illustration